Serwis gieldagolebi.pl dba o prawo do prywatności użytkowników. Każdego użytkownika serwisu obowiązuje polityka prywatności. Serwis zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w polityce prywatności.
Administratorem danych jest firma "mkklos.pl" Magdalena Majkowicz-Kłos, z siedzibą w Piecach 83-261 ul. Poprzeczna 2, dane konaktowe: 501186973 biuro@mkklos.pl
Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.
Z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się pisząc na adres e-mail: studio@mkklos.pl.
Pana/Pani dane osobowe przewarzane będą w celu zbierania i przechowywania dla celów zakupu, sprzedaży i uczestnictwa w licytacjach w serwisie gieldagolebi.pl
Dane osobowe są zbierane w formularzu rejestracyjnym konta.
Dane kontaktowe podawane w formularu rejestracyjnym są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieurawnionych.
Podane przez Pana/Panią dane osobowe będą udostępiane sprzedającemu aby umożliwić sprawne sfinalizowanie transakcji. Udostęnienie dotyczy jedynie wygranych aukcji.
Sprzedający - jeśli obowiązuje go ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO), po uzyskaniu od serwisu gieldagolebi.pl danych osobowych kupujących jest zobowiązany spełnić wobec nich wszelkie obowiązki wynikające z RODO i innych przepisów prawa, w szczególności dotyczące prawa do ograniczenia przetwarzania Pana/Pani danych osobowych, prawa do przenoszenia tych danych osobowych oraz prawo do niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowania.
Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody lub wniesienia sprzeciwu.
Podane przez Pana/Panią dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, wniesienia sprzeciwu, ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Po wniesieniu sprzeciwu Pana/Pani dane zostaną niezwłocznie usunięte.
Posiada Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do ogan nadzorczego gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27.04.2016 roku.
Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warukiem uczestnictwa w licytacji gołębia.
Pana/Pani dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

Strona internetowa serwisu gieldagolebi.pl nie używa plików cookie.