K.Zymliński
Koniec aukcji (end of auction): 14.12.2021
[PLN]
[PLN]
19:04 | PL-0263-21-1325 oryg. K.Zymliński
200
-------
19:06 | PL-0263-21-1326 oryg. K.Zymliński
200
-------
19:08 | PL-0263-21-1336 oryg. K.Zymliński
200
-------
19:10 | PL-0263-21-1339 oryg. K.Zymliński
200
200
19:12 | PL-0263-21-1351 oryg. K.Zymliński
200
-------
19:14 | PL-0263-21-1352 oryg. K.Zymliński
200
-------
19:16 | PL-0263-21-1353 oryg. K.Zymliński
200
-------
19:18 | PL-0263-21-1354 oryg. K.Zymliński
200
-------
19:20 | PL-0263-21-1355 oryg. K.Zymliński
200
-------
19:22 | PL-0263-21-1477 oryg. K.Zymliński
200
-------
19:24 | PL-0263-21-1360 oryg. K.Zymliński
200
-------
19:26 | PL-0263-21-1361 oryg. K.Zymliński
200
200
19:28 | PL-0263-21-1555 oryg. K.Zymliński
200
420
19:30 | PL-0263-21-1558 oryg. K.Zymliński
200
-------
19:32 | PL-0387-21-3614 oryg. K.Zymliński
200
-------
19:34 | PL-0387-21-3640 oryg. K.Zymliński
200
-------
19:36 | PL-0263-21-1301 oryg. K.Zymliński
200
200
19:38 | PL-0263-21-1362 oryg. K.Zymliński
200
-------
19:40 | PL-0263-21-1302 oryg. K.Zymliński
200
200
19:42 | PL-0263-21-1365 oryg. K.Zymliński
200
-------
19:44 | PL-0263-21-1366 oryg. K.Zymliński
200
-------
19:46 | PL-0263-21-1367 oryg. K.Zymliński
200
-------
19:48 | PL-0263-21-1368 oryg. K.Zymliński
200
-------
19:50 | PL-0263-21-1369 oryg. K.Zymliński
200
-------
19:52 | PL-0263-21-1370 oryg. K.Zymliński
200
-------
19:54 | PL-0263-21-1371 oryg. K.Zymliński
200
-------
19:56 | PL-0263-21-1372 oryg. K.Zymliński
200
-------
19:58 | PL-0263-21-1372 oryg. K.Zymliński
200
200
Koniec aukcji (end of auction): 15.12.2021
[PLN]
[PLN]
18:02 | PL-0387-21-3698 oryg. K.Zymliński
200
-------
18:40 | PL-0263-21-1349 oryg. K.Zymliński
200
-------
18:42 | PL-0263-21-1347 oryg. K.Zymliński
200
-------
18:44 | PL-0263-21-1346 oryg. K.Zymliński
200
-------
18:46 | PL-0263-21-1345 oryg. K.Zymliński
200
-------
18:48 | PL-0263-21-1344 oryg. K.Zymliński
200
-------
18:50 | PL-0263-21-1343 oryg. K.Zymliński
200
-------
18:52 | PL-0263-21-1333 oryg. K.Zymliński
200
200
18:54 | PL-0263-21-1322 oryg. K.Zymliński
200
200
18:56 | PL-0263-21-1319 oryg. K.Zymliński
200
-------
18:58 | PL-0387-21-5721 oryg. K.Zymliński
200
-------
19:00 | PL-0387-21-5720 oryg. K.Zymliński
200
-------
19:04 | PL-0387-21-3697 oryg. K.Zymliński
200
-------
19:06 | PL-0387-21-3696 oryg. K.Zymliński
200
-------
19:08 | PL-0387-21-3695 oryg. K.Zymliński
200
-------
19:10 | PL-0387-21-3678 oryg. K.Zymliński
200
200
19:12 | PL-0387-21-3676 oryg. K.Zymliński
200
-------
Koniec aukcji (end of auction): 16.12.2021
[PLN]
[PLN]
20:26 | PL-0263-21-1350 oryg. K.Zymliński
200
-------
20:28 | PL-0263-21-1379 oryg. K.Zymliński
200
-------
20:30 | PL-0263-21-1383 oryg. K.Zymliński
200
-------
20:32 | PL-0263-21-1523 oryg. K.Zymliński
200
-------
20:34 | PL-0387-21-3620 oryg. K.Zymliński
200
-------
20:36 | PL-0387-21-3638 oryg. K.Zymliński
200
-------
20:40 | PL-0387-21-3644 oryg. K.Zymliński
200
-------
20:42 | PL-0387-21-3672 oryg. K.Zymliński
200
-------
20:44 | PL-0387-21-3673 oryg. K.Zymliński
200
200
20:46 | PL-0387-21-3674 oryg. K.Zymliński
200
-------
20:48 | PL-0387-21-3675 oryg. K.Zymliński
200
200
20:50 | PL-0387-21-3691 oryg. K.Zymliński
200
-------
20:52 | PL-0387-21-3692 oryg. K.Zymliński
200
200
20:54 | PL-0387-21-3694 oryg. K.Zymliński
200
-------