K.Sowa
Koniec aukcji (end of auction): 11.12.2021
[PLN]
[PLN]
21:08 | DV-07259-21-536 - MWG Giewont 2021, 133 z finału, 18 As
300
-------
21:10 | DV-07768-21-344 - MWG Giewont 2021, 218 z finału, 187 As
300
-------
21:12 | DV-07768-21-348 - MWG Giewont 2021, 38 z finału, 93 As
300
-------
21:14 | PL-0196-21-1180 - MWG Giewont 2021, 267 z finału, 113 As
300
-------
21:16 | PL-0317-21-4578 - MWG Giewont 2021, 107 z finału, 20 z extra finału, 151 As
300
-------
21:18 | PL-034-21-2218 - MWG Giewont 2021, 42 z finału, 111 As
300
300
21:20 | PL-0445-21-5286 - MWG Giewont 2021, 253 z finału, 22 z extra finału, 397 As
300
300
21:22 | PL-0450-21-307 - MWG Giewont 2021, 129 z finału, 109 As
300
-------
21:24 | PL-0465-21-8004 - MWG Giewont 2021, 96 z finału, 198 As
300
-------
21:26 | PL-0465-21-8139 - MWG Giewont 2021, 81 z finału, 43 z extra finału, 54 As
300
-------
21:28 | PL-0493-21-15151 - MWG Giewont 2021, 237 z finału, 286 As
300
320