M.Dzwonkowski
Koniec aukcji (end of auction): 5.12.2022
[PLN]
[PLN]
20:27 | PL-0275-22-3062 100% Ryszard Rojek
100
-------
20:30 | PL-0275-22-3297 100% Oleksiak Zbigniew
100
-------
20:33 | PL-0275-22-3450 100% M.Kobiela
100
-------
20:36 | PL-0275-21-11673 100% Oleksiak Zbigniew
100
-------
20:39 | PL-0275-22-3296 100% Oleksiak Zbigniew
100
-------
20:42 | PL-0275-21-11665 100% Oleksiak Zbigniew
100
-------
20:45 | PL-0275-22-3305 100% M.Kobiela
100
-------
20:48 | PL-0275-22-3453 100% M.Kobiela x K.Paszek
100
-------
20:51 | PL-0275-22-3227 100% Oleksiak Zbigniew
100
-------
20:54 | PL-0275-22-3096 100% M.Kobiela
100
-------
20:57 | PL-0275-22-3507 Broeck Rene
100
-------
21:00 | PL-0274-21-26714 100% Oleksiak Zbigniew
100
-------