Przemysław Abram
Koniec aukcji (end of auction): 6.12.2022
[PLN]
[PLN]
19:15 | PL-19-DERBY-174991 - 100% Herbert Wieden
120
140
19:18 | PL-036-18(19)-1250 - Van Geel x Vercammen Linia gołębi na dalekie loty
140
140
19:21 | PL-036-20-4673 - 100% Harald Kolthoff Linia gołębi na długie loty
120
120
19:24 | PL-036-20-4747 - Van Geel/Vercammen x Wieden
140
140
19:27 | PL-036-19-7967 - Philippe Frederick x Norbert Peeters
120
120
19:30 | PL-036-21-3371 - Zbigniew Korszla x Franz Lange
120
-------
19:33 | PL-036-21-3385 - 100% Zbigniew Korszla
120
120
19:36 | PL-036-21-3414 - Zbigniew Korszla x Dirk Leekens
120
-------
19:39 | PL-036-21-11484 - Van Geel/Wójtowicz x L.K.K.Stępniewski
120
120
19:42 | PL-036-22-1619- Vercammen/Van Geel x Aarden, linia gołębi na ciężkie loty.
120
160
19:45 | PL-036-22-1700 - 100% Dariusz Drawc
120
120
19:48 | PL-036-22-3398 - 100% Zbigniew Korszla, Monno x Vandenabeele
120
120
19:51 | PL-036-22-3399 - 100% Zbigniew Korszla, Monno x Vandenabeele
120
-------
19:54 | PL-036-22-3522 - 100% Dariusz Drawc
120
120
19:57 | PL-036-22-3523 - 100% Dariusz Drawc
120
120
20:00 | PL-0210-22-7490 - Keuthen/Lange x Toni van Ravenstein
120
120
20:03 | PL-0210-22-7493 - Klement x Wieden
120
-------
20:06 | PL-0210-22-7497 - Klement x Wieden
120
120
20:09 | PL-0210-22-7499 - Keuthen x Vercammen
120
120
20:12 | PL-0210-22-7842 - Vercammen/Van Geel x Aarden gołębie na długie i ciężkie loty.
120
180
Koniec aukcji (end of auction): 12.12.2022
[PLN]
[PLN]
17:00 | PL-036-20-535 - Vercammen x Frederick, linia "Mustang"
120
120
17:02 | PL-0210-21-667 - Vercammen x Frederick linia "Mustang"
120
-------
17:04 | PL-038-21-667 - Vercammen x Frederick, linia "Mustang"
120
120
17:06 | PL-036-20-553 - Vercammen x Frederick, linia "Mustang"
120
-------
17:08 | PL-0470-20-6205 - 100% Dariusz Drawc/Vercammen
120
-------
17:10 | PL-0470-20-6204- 100% Dariusz Drawc/Vercammen
120
-------
17:12 | PL-036-20-504 - Vercammen x Aarden
120
-------
17:14 | PL-0470-21-10018 - 100% Vercammen
120
-------
17:16 | PL-0287-19-2674 - oryg.Tadeusz Kowalczyk 100% Vercammen
140
420
17:18 | PL-036-22-3524-Aarden x Drawc/Vercammen
120
120
17:20 | PL-036-22-3525 - Aarden x Drawc/Vercammen
120
120
17:22 | PL-036-22-1684 - Keuthen/Lange x Toni van Ravenstein
120
-------
17:24 | PL-036-22-3367 - 100% Zbigniew Korszla, podstawowa linia lotowa
120
-------
17:26 | PL-036-22-3901 - Keuthen x Vercammen
120
-------
17:28 | PL-036-22-3903 - Claessens x Drawc/Pałka
120
-------
17:30 | PL-036-22-3906 - Claessens x Drawc/Pałka
120
-------
17:32 | PL-036-22-3920 - Drawc/Vercammen x Drawc/Pałka
120
-------
17:34 | PL-036-22-3923 - 100% Zbigniew Korszla, podstawowa linia lotowa
120
-------
17:36 | PL-0210-22-7480 - Van Geel/Wójtowicz x Zbigniew Korszla
120
120
17:38 | PL-0210-22-7841 - 100% Zbigniew Korszla, podstawowa linia lotowa
120
-------
17:40 | PL-0210-22-7845 - Keuthen x Vercammen
120
-------
17:42 | PL-0210-22-7848 - Zbigniew Korszla x Keuthen
120
-------
17:44 | PL-036-22-1682 - Vercammen x Aarden, linia gołębi na ciężkie loty
120
-------
17:46 | PL-036-22-1683 - Aarden x Van Geel x Vercammen, linia gołębi na ciężkie loty.
120
-------
17:48 | PL-036-22-1686 - Klement x Wieden
120
-------
17:50 | PL-036-22-3904 - 100% Zbigniew Korszla, podstawowa linia lotowa
120
-------
17:52 | PL-036-22-3905 - 100% Zbigniew Korszla, Vercammen x Vandenabeele
120
-------
17:54 | PL-036-22-3907 - Claessens x Drawc/Pałka Wnuk super lotników
120
-------
17:56 | PL-036-22-3909 - Keuthen/Lange x Toni van Ravenstein Wnuki super lotników
120
-------
17:58 | PL-036-22-3909 - Keuthen/Lange x Toni van Ravenstein Wnuki super lotników
120
-------
18:00 | PL-036-22-3911 - Keuthen/Lange x Toni van Ravenstein Wnuk super lotników
120
-------
Koniec aukcji (end of auction): 13.12.2022
[PLN]
[PLN]
16:58 | PL-036-22-3912 - Zbigniew Korszla x Keuthen. Vandenabeele/Prange
120
-------
17:00 | PL-036-22-3915 - Aarden/Wójtowicz x Zbigniew Korszla,linia gołębi na ciężkie loty.
120
-------
17:02 | PL-036-22-3917 - Aarden x Vercammen/Dariusz Drawc,linia "666"
120
-------
17:04 | PL-036-22-3918 - Aarden x Vercammen/Drawc linia "666"
120
-------
17:06 | PL-036-22-3919 - 100% Dariusz Drawc, Vercammen x Pałka, wnuk super lotników.
120
-------
17:08 | PL-036-22-3921 - 100% Zbigniew Korszla, Van de Merwe x Vandenabeele,podstawowa linia lotowa.
120
-------
17:10 | PL-036-22-3922 - 100% Zbigniew Korszla, Van de Merwe x Vandenabeele,podstawowa linia lotowa.
120
-------
17:12 | PL-036-22-3924 - 100% Zbigniew Korszla, podstawowa linia lotowa
120
-------
17:14 | PL-0210-22-7494 - Aarden/Wójtowicz x Zbigniew Korszla. linia gołębi na ciężkie loty
120
-------
17:16 | PL-0210-22-7477 - 100% Dariusz Drawc,Vercammen x Pałka, wnuk super lotników.
120
-------
Koniec aukcji (end of auction): 14.12.2022
[PLN]
[PLN]
15:00 | PL-0210-22-7479 - 100% Zbigniew Korszla, Vercammen x Vandenabeele
120
120
15:02 | PL-0210-22-7495 - Klement x Wieden
120
-------
15:04 | PL-0210-22-7844 - Aarden x Van Geel x Vercammen, linia gołębi na ciężkie loty.
120
-------
15:06 | PL-0210-22-7849 - Zbigniew Korszla x Keuthen, Vandenabeele/Prange
120
-------
15:08 | PL-0210-22-7850 - 100% Zbigniew Korszla, Vercammen x Vandenabeele
120
-------
15:10 | PL-0210-22-7851 - 100% Zbigniew Korszla, Van de Merwe x Geerinckx/Vandenabeele
120
-------
15:12 | PL-0210-22-7852 - 100% Zbigniew Korszla, Van de Merwe x Geerinckx/Vandenabeele
120
-------
15:14 | PL-0210-22-7853 - 100% Zbigniew Korszla, Geerinckx x Vandenabeele
120
-------
15:16 | PL-0210-22-7854 - 100% Zbigniew Korszla, Geerinckx x Vandenabeele
120
-------
15:18 | PL-0210-22-7855 - 100% Dariusz Drawc, Vercammen x Pałka, wnuk super lotników
120
-------
15:20 | PL-0210-22-7856 - 100% Dariusz Drawc, Vercammen x Pałka, wnuk super lotników
120
-------
15:22 | PL-0210-22-7857 - Keuthen x Vercammen
120
-------
15:24 | PL-0210-22-7860 - Aarden x Van Geel x Vercammen, linia gołębi na ciężkie loty
120
120