H.Gawkowski
Koniec aukcji (end of auction): 16.5.2021
[PLN]
[PLN]
19:57 | DV-04236-21-541- 100% DIRK van den BULCK
180
180
20:00 | DV-04236-21-542- 100% DIRK van den BULCK
180
180
20:03 | DV-04236-21-543- 100% DIRK van den BULCK
180
180
20:06 | DV-04236-21-544- 100% DIRK van den BULCK
180
180
20:12 | DV-04236-21-547- 100% DIRK van den BULCK
180
-------
20:15 | DV-04236-21-552- 100% DIRK van den BULCK
180
-------
20:18 | DV-04236-21-554- 100% DIRK van den BULCK
180
-------
20:24 | DV-04236-21-558- 100% DIRK van den BULCK
180
-------
20:27 | DV-04236-21-576- 100% DIRK van den BULCK
180
180
20:30 | DV-04236-21-579- 100% DIRK van den BULCK
180
-------
20:33 | DV-04236-21-583- 100% DIRK van den BULCK
180
-------
20:39 | DV-04236-21-598- 100% DIRK van den BULCK
180
-------
20:48 | DV-04236-21-636- 100% DIRK van den BULCK
180
-------
20:51 | DV-04236-21-707- 100% DIRK van den BULCK
180
-------
20:54 | DV-04236-21-718- 100% DIRK van den BULCK
180
-------
20:57 | DV-04236-21-719- 100% DIRK van den BULCK
180
180
21:00 | DV-04236-21-721- 100% DIRK van den BULCK
180
180
Koniec aukcji (end of auction): 17.5.2021
[PLN]
[PLN]
20:36 | DV-04236-21-748- 100% DIRK van den BULCK
180
-------
20:54 | DV-04236-21-801- 100% DIRK van den BULCK
180
-------
21:00 | DV-04236-21-805- 100% DIRK van den BULCK
180
-------
21:03 | DV-04236-21-806- 100% DIRK van den BULCK
180
-------
21:06 | DV-04236-21-809- 100% DIRK van den BULCK
180
-------
21:09 | DV-04236-21-823- 100% DIRK van den BULCK
180
-------
21:12 | DV-04236-21-830- 100% DIRK van den BULCK
180
-------
21:15 | DV-04236-21-831- 100% DIRK van den BULCK
180
-------
21:18 | DV-04236-21-840- 100% DIRK van den BULCK
180
180
21:24 | DV-04236-21-849- 100% DIRK van den BULCK
180
-------