WRÓĆ
PL-011-21-14387 100% JANSSEN MERCX CERTYFIKAT GENU -DRD4-2-CT (GENU SZYBKOŚCI)GEN LDHA-AB (GEN WYTRZYMAŁOŚCI) UNIKAT GENETYCZNY OKAZJA!!
Płeć: młody gołąb
Hodowca - rasa: JMAŁ KOZINA
Zakończenie: 16.10.2021 godz. 21:48
Kontakt: 795610882Strona internetowa: http://wgzachod.hostit.pl/
Opis: WITAM MAM DO ZAOFEROWANIA PIĘKNEGO GOŁĘBIA Z UNIKALNYMI GENAMI POCHODZI Z GOŁĘBI JANSSEN . GOŁĄB POSIADA CERTYFIKAT GENU SZYBKOŚCI DRD4-2-CT ORAZ WYTRZYMAŁOŚCI LDHA-AB.GOŁĄB NA WSZYSTKIE ODLEGŁOŚCI OD 100-1500km NA TYCH ODLEGŁOŚCIACH GOŁĘBIE Z TAKIMI GENAMI ZAJMUJĄ CZOŁOWE LOKATY I SĄ NIE ZAWODNE , NIE POTRZEBUJĄ STADA BY POKONAĆ NAJDALSZE ODLEGŁOŚCI. NASZE JANSSENY ZOSTAŁY W 100% PRZEBADANE NA GEN SZYBKOŚCI ORAZ WYTRWAŁOŚCI. W TYM ROKU SĄ TAK DOBRANE W PARY BY KAŻDY POTOMEK DZIEDZICZYŁ GEN SZYBKOŚCI A CZĘŚĆ JESZCZE GEN WYTRWAŁOŚCI. GENY TE MAJĄ ZNACZĄCY WPŁYW NA ZDOBYWANIE CZOŁOWYCH KONKURSÓW CO ZOSTAŁO UDOWODNIONE BADANIAMI NAUKOWYMI ORAZ PRZETESTOWANE NA NASZYCH GOŁĘBIACH GDZIE WIELOKROTNIE WYGRYWAŁY CZOŁOWE NAGRODY NA DYSTANSACH OD 100-1500km .GOŁĄB JEST ZASZCZEPIONY SZCZEPIONKĄ MYCOSALMOVIR. OPRACOWANE BADANIA. W 2015 roku badania opublikowane w The Journal Animal Genetics wykazały związek między genem receptora dopaminy D4 (DRD4) a wynikami gołębi w wyścigach. W badaniu uwzględniono 1380 rekordów wyścigów z 8 (<400 km) i 6 długich (> 500 km) wyścigów. Badanie ujawniło szereg różnych odmian genu receptora dopaminy typu 4, z których dwie były istotne dla wyników wyścigowych. Stwierdzono, że różnice w DRD4 wpływają na wyniki na wszystkich dystansach, ale tylko w wyścigach szybkich i średnich dystansach różnica była statystycznie istotna. Używając SNP g.129954C> T DRD4a i SNP g.129456C> T DRD4b, wariant CC / CC był powiązany z najniższą ogólną średnią w wynikach wyścigowych. Warianty CT / CC i CC / CT miały wyższe statystycznie istotne średnie; a wariant CTCT miał bardzo wysokie średnie osiągi w wyścigach. Zostało to znacząco udowodnione na prędkości i na średnim dystansie (<400 km). Na dłuższych dystansach (> 500 km) średnia była wyższa, ale nie zostało to udowodnione statystycznie w badaniach. Animal Genetics bada obecnie ptaki z genotypami TT / CT, TT / CC i TT / TT oraz jak te rozbieżności mogą wpływać na wyniki wyścigów długodystansowych i krótkich. Animal Genetics jest również zainteresowana związkiem między odchyleniami DRD4 i LDHA oraz ich wpływem na prędkość i dystans. Niedawne odkrycia opublikowane w „Japan Poultry Science Association”, badające receptor DRD2 u gołębi, sugerują, że SNP C4532T zlokalizowany w eksonie 6 genu DRD2 jest ściśle powiązany z cechami reprodukcyjnymi u gołębi. Ponadto ptaki z genotypem AB miały znacznie wyższy współczynnik płodności i całkowity wskaźnik wylęgu w ciągu 500 dni niż ptaki z genotypem AA. Wyniki testu DRD4-a: TT Homozygotyczny Gołąb posiada dwie kopie allelu T i jest homozygotyczny pod względem DRD4-a (TT). Statystycznie gołąb jest ptakiem o lepszych wynikach wyścigowych. Gołąb przekazuje tylko allel T, a nie C. CT Hetrozygotyczny Gołąb posiada allele T i C. Statystycznie gołąb jest lepszym ptakiem w wyścigach krótkich. Gołąb może w tym czasie przekazać allel T lub C w 50%. CC Homozygotyczny Gołąb posiada dwie kopie allelu C i jest homozygotą względem C. Gołąb przekazuje tylko allel C, a nie T. Wyniki testu DRD4-b: TT Homozygotyczny Gołąb posiada dwie kopie allelu T i jest homozygotyczny pod względem DRD4-a (TT). Statystycznie gołąb jest ptakiem o lepszych wynikach wyścigowych. Gołąb przekazuje tylko allel T, a nie C. CT Hetrozygotyczny Gołąb posiada allele T i C. Statystycznie gołąb jest lepszym ptakiem w wyścigach krótkich. Gołąb może w tym czasie przekazać allel T lub C w 50%. CC Homozygotyczny Gołąb posiada dwie kopie allelu C i jest homozygotą względem C. Gołąb przekazuje tylko allel C, a nie T. Gen LDHA zawiera instrukcje dotyczące wytwarzania białka zwanego dehydrogenazą mleczanową-A, które jest jedną częścią enzymu dehydrogenazy mleczanowej. Mleczan jest wytwarzany przez włókna mięśniowe i powoduje ból mięśni szkieletowych podczas wysiłku fizycznego, związany z wytrzymałością, szybkością i mocą. Mięśnie szkieletowe to te mięśnie zaangażowane w ruch. To właśnie te mięśnie są trenowane, gdy sportowiec przechodzi z fazy arobowej do beztlenowej. Podczas intensywnej aktywności fizycznej mięśnie szkieletowe potrzebują zwiększonej ilości energii. Ćwiczenia beztlenowe mają miejsce, gdy spożycie tlenu przez organizm nie jest wystarczające dla wymaganej ilości energii. Aby wytworzyć dodatkową energię, glukoza zmagazynowana w organizmie ulega rozkładowi. Podczas rozkładu glikogenu enzym dehydrogenaza mleczanowa przekształca cząsteczkę pirogronianu w podobną cząsteczkę zwaną mleczanem, która może być wykorzystywana przez organizm do wytwarzania energii. Ból tych mięśni podczas i po dużym wysiłku fizycznym jest częściowo wynikiem gromadzenia się mleczanu. Im bardziej sportowiec osiąga maksymalny wysiłek, tym więcej mleczanu wytwarzają włókna mięśniowe. Badania przeprowadzone przez kilka grup wykazały, że mutacje enzymu dehydrogenazy mleczanowej (LDHA) są powiązane z ogólną wydajnością gołębi pocztowych. Te allele (wariacje w genie) zostały oznaczone nazwami A (A) i B (G). Badania sugerują, że genotyp A występował znacznie częściej u gołębi o najwyższych wynikach. Istnieją 3 możliwe genotypy z tymi allelami: BB, AB i AA. Allel A jest rzadką odmianą, występującą u mniej niż 12% normalnych gołębi pocztowych i mniej niż 1% gołębi miało statystycznie korzystniejszy genotyp AA. Należy wspomnieć, że niektóre najlepsze gołębie pocztowe mają genotyp BB, co oznacza, że allel A nie jest absolutnie konieczny, aby móc osiągać wysokie wyniki. Sugeruje to, że dodatkowe geny są zaangażowane w wyniki wyścigowe, w tym prędkość i odległość. Wyniki testów: AA Homozygotyczny Gołąb posiada dwie kopie allelu A i jest homozygotyczny względem A. Gołąb jest statystycznie ptakiem o lepszych wynikach wyścigowych. Gołąb przekazuje tylko allel A, a nie B. AB Hetrozygotyczny Gołąb posiada allele A i B. Gołąb może przekazać allel A lub B w 50% w czasie. nocleg ze śniadaniem Homozygotyczny Gołąb posiada dwie kopie allelu B i jest homozygotą względem B. Gołąb przekazuje tylko allel B, a nie A.
10:10 55 Ceny w ramce odświeżają się samoczynnie co ok. 30 sekund.
Cena wywoławcza: 600 PLN
Aktualna cena: -----
Najwyższa oferta: -----
Twoja minimalna oferta: 600 PLN
Godzina zakończenia: 21:48
10:10 55 Ceny w ramce odświeżają się samoczynnie co ok. 30 sekund.
Cena wywoławcza: 600 PLN
Aktualna cena: -----
Najwyższa oferta: -----
Twoja minimalna oferta: 600 PLN
Godzina zakończenia: 21:48
Ilość wyświetleń aukcji: 897
WRÓĆ