MWG Mazury
Koniec aukcji (end of auction): 19.11.2018
[PLN]
[PLN]
22:28 | BE-18-2135642 - MWG Mazury
180
1300
22:31 | BE-18-6116869 - MWG Mazury, 314 z fianału
180
220
22:34 | BE-18-6116890 - MWG Mazury, 128 z finału
180
220
22:37 | NL-18-1167285 - MWG Mazury, 130 z finału
180
280
22:41 | PL-010-18-15159 - MWG Mazury, 311 z finału
180
-------
22:44 | PL-013-18-9171 - MWG Mazury, 24 z finału
180
400
22:47 | PL-044-18-9897 - MWG Mazury, 220 z finału
180
220
22:51 | PL-072-18-2937 - MWG Mazury, 317 z finału
180
300
22:54 | PL-0240-18-31 - MWG Mazury, 240 z finału
180
180
22:57 | PL-0240-18-746 - MWG Mazury, 149 z finału
180
180
23:00 | PL-0275-18-5296 - MWG Mazury, 198 z finału
180
400
23:03 | PL-0384-18-2504 - MWG Mazury, 136 z finału
180
180
23:06 | PL-0384-18-2691 - MWG Mazury, 209 z finału
180
200
23:09 | PL-0420-18-3514 - MWG Mazury, 168 z finału
180
200
23:12 | PL-0464-18-8293 - MWG Mazury, 245 z finału
180
260
23:15 | S-020-18-133 - MWG mazury
180
200
23:18 | BE-18-2079653 - MWG Mazury, 6 z finału
180
800
23:21 | DV-0270-18-326 - MWG Mazury, 8 z finału
180
320
23:24 | PL-0275-18-5289 - MWG Mazury, 4 z finału
180
1500
23:27 | PL-044-18-423 - MWG Mazury, 7 z finału
180
300
Koniec aukcji (end of auction): 21.11.2018
[PLN]
[PLN]
21:08 | BE-18-4213313 - MWG Mazury, 169 z finału
180
320
21:11 | BE-18-6022060 - MWG Mazury, 257 z finału
180
180
21:14 | DV-03083-18-1016 - MWG Mazury, 142 z finału
180
200
21:17 | PL-03-18-7791 - MWG Mazury, 305 z finału
180
400
21:20 | PL-03-18-8045 - MWG Mazury, 125 z finału
180
400
21:23 | PL-03-18-8071 - MWG Mazury, 234 z finału
180
500
21:26 | PL-013-18-11918 - MWG Mazury, 34 z finału
180
280
21:29 | PL-013-18-14412 - MWG Mazury, 211 z finału
180
300
21:32 | PL-024-18-4514 - MWG Mazury, 210 z finału
180
-------
21:35 | PL-044-18-8040 - MWG Mazury, 194 z finału
180
180
21:35 | PL-0163-18-8870 - MWG Mazury, 254 z finału
180
360
21:38 | PL-0211-18-311 - MWG Mazury, 2 z finału
180
900
21:41 | PL-0222-18-5109 - MWG Mazury, 260 z finału
180
360
21:44 | PL-0222-18-5120 - MWG Mazury, 166 z finału
180
180
21:47 | PL-0222-18-5139 - MWG Mazury, 208 z finału
180
-------
21:50 | PL-0222-18-5149 - MWG Mazury, 103 z finału
180
200
21:53 | PL-0222-18-5226 - MWG Mazury, 114 z finału
180
-------
21:56 | PL-0236-18-3054 - MWG Mazury, 316 z finału
180
-------
21:59 | PL-0236-18-3080 - MWG Mazury, 224 z finału
180
180
22:02 | PL-0246-18-9241 - MWG Mazury
180
180
22:05 | PL-0384-18-178 - MWG Mazury, 21 z finału
180
220
22:08 | PL-0384-18-3185 - MWG Mazury, 3 z finału
180
1600
22:11 | PL-0419-18-1291 - MWG Mazury, 96 z finału
180
-------
22:14 | PL-0425-18-4450 - MWG Mazury, 120 z finału
180
500
22:17 | PL-0464-18-8239 - MWG Mazury, 283 z finału
180
320
Koniec aukcji (end of auction): 27.11.2018
[PLN]
[PLN]
18:10 | BE-18-6022056 - MWG Mazury, 259 z finału
180
220
18:15 | DV-03083-18-1014 - MWG Mazury, 182 z finału
180
180
18:20 | DV-03083-18-1020 - MWG Mazury, 146 z finału
180
260
18:25 | PL-03-18-8042 - MWG Mazury, 231 z finału
180
360
18:30 | PL-03-18-8053 - MWG Mazury, 263 z finału
180
300
18:35 | PL-013-18-11917 - MWG Mazury, 261 z finału
180
180
18:40 | PL-013-18-11919 - MWG Mazury, 238 z finału
180
180
18:45 | PL-013-18-14426 - MWG Mazury, 76 z finału
180
180
18:50 | PL-024-18-4515 - MWG Mazury, 61 z finału
180
-------
18:55 | PL-0163-18-8665 - MWG Mazury, 277 z finału
180
180
19:00 | PL-0187-18-3933 - MWG Mazury, 309 z finału
180
180
Koniec aukcji (end of auction): 28.11.2018
[PLN]
[PLN]
18:00 | PL-0211-18-344 - MWG Mazury, 186 z finału
180
280
18:05 | PL-0222-18-5110 - MWG Mazury, 145 z finału
180
320
18:10 | PL-0222-18-5136 - MWG Mazury, 15 z finału
180
200
18:15 | PL-0222-18-5146 - MWG Mazury, 170 z finału
180
-------
18:20 | PL-0222-18-5150 - MWG Mazury, 291 z finału
180
-------
18:25 | PL-0223-18-9050 - MWG Mazury, 105 z finału
180
180
18:30 | PL-0236-18-3068 - MWG Mazury, 265 z finału
180
-------
18:35 | PL-0239-18-20 - MWG Mazury, 90 z finału
180
220
18:40 | PL-0367-18-11903 - MWG Mazury, 94 z finału
180
-------
18:45 | PL-0384-18-182 - MWG Mazury, 41 z finału
180
-------
18:50 | PL-0419-18-1289 - MWG Mazury, 297 z finału
180
-------
18:55 | PL-0425-18-4410 - MWG Mazury, 187 z finału
180
-------
19:00 | PL-0425-18-4477 - MWG Mazury, 185 z finału, 53 lotnik WG
180
220
19:05 | PL-0464-18-8253 - MWG Mazury, 303 z finału
180
180
Koniec aukcji (end of auction): 1.12.2018
[PLN]
[PLN]
18:05 | PL-016-18-5674 - MWG Mazury, 287 z finału
180
-------
18:10 | PL-016-18-5681 - MWG Mazury, 271 z finału
180
-------
18:15 | PL-016-18-5683 - MWG Mazury, 279 z finału
180
-------
18:20 | PL-0239-18-5305 - MWG Mazury, 135 z finalu
180
180
18:25 | PL-0239-18-5316 - MWG Mazury, 115 z finału
180
200
18:30 | PL-0239-18-5335 - MWG Mazury, 268 z finału
180
200
18:35 | PL-0383-18-7708 - MWG Mazury, 39 z finału
180
180
18:40 | PL-0466-18-3213 - MWG Mazury, 75 z finału
180
-------
18:45 | PL-0466-18-3221 - MWG Mazury, 181 z finału
180
180
18:50 | PL-0466-18-3233 - MWG Mazury, 300 z finału
180
1200
18:55 | PL-0466-18-3237 - MWG Mazury, 203 z finału
180
220
19:00 | PL-0466-18-3296 - MWG Mazury, 179 z finału
180
-------
19:05 | PL-0383-18-7712 - MWG Mazury, 214 z finału
180
180
Koniec aukcji (end of auction): 2.12.2018
[PLN]
[PLN]
15:15 | BE-18-6020564 - MWG Mazury, 202 z finału
180
600
15:20 | BE-18-6020579 - MWG Mazury, 54 z finału
180
1200
15:25 | BE-18-6020588 - MWG Mazury, 267 z finału
180
700
15:30 | BE-18-6020590 - MWG Mazury, 108 z finału
180
1100
15:35 | CZ-0234-18-1203 - MWG Mazury, 262 z finału
180
620
15:40 | CZ-0234-18-1213 - MWG Mazury, 270 z finału
180
1300
15:45 | PL-011-18-318 - MWG Mazury, 153 z finału
180
-------
15:50 | PL-011-18-6613 - MWG Mazury, 148 z finału
180
180
15:55 | PL-012-18-8877 - MWG Mazury, 241 z finału
180
-------
16:00 | PL-012-18-10009 - MWG Mazury, 122 z finału
180
-------
16:05 | PL-012-18-10014 - MWG Mazury, 67 z finału
180
-------
16:10 | PL-012-18-10050 - MWG Mazury, 235 z finału
180
-------
16:15 | PL-013-18-7701 - MWG Mazury, 232 z finału
180
-------
Koniec aukcji (end of auction): 3.12.2018
[PLN]
[PLN]
17:15 | PL-013-18-7713 - MWG mazury, 45 z finału
180
-------
17:20 | PL-013-18-11126 - MWG mazury, 43 z finału
180
-------
17:25 | PL-013-18-11148 - MWG Mazury, 204 z finału
180
-------
17:30 | PL-014-18-243 - MWG Mazury, 66 z finału
180
-------
17:35 | PL-0420-18-3505 - MWG Mazury
180
-------
17:40 | PL-014-18-6040 - MWG Mazury, 301 z finału
180
180
17:45 | PL-014-18-6048 - MWG Mazury, 55 z finału
180
-------
17:50 | PL-014-18-8270 - MWG Mazury, 91 z finału
180
-------
17:55 | PL-0239-18-2731 - MWG Mazury, 26 z finału
180
-------
18:00 | PL-0239-18-4579 - MWG Mazury, 40 z finału
180
-------
18:05 | PL-0239-18-5532 - MWG Mazury
180
-------
18:10 | PL-0277-18-2745 - MWG Mazury, 237 z finału
180
-------
18:15 | PL-0402-18-3788 - MWG Mazury, 293 z finału
180
1000